Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Mellomstore industrikommuners økonomi

En analyse av skatteutvikling og statlige rammeoverføringer

Rapporten består av flere selvstendige notat. Et notat omhandler en tidsserieanalyse av skatteinngangen i de fire oppdragskommunene vurdert i forhold til landsgjennomsnittet. En forsøker videre å finne årsaker til at analysekommunene ligger lavere enn landsgjennomsnittet.

Last ned PDF