Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Renere produksjon ved Mona Mek.Verksted

Mona Mek.Verksted AS deltar i et miljøprosjekt som Miljøverndepartementet har engasjert Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) for å gjennomføre. Prosjektet er finansiert av bedriften og Miljøverndepartementet. Hensikten med prosjektet er å finne fram til endringer i bedriftens produksjon med det siktemål å finne en mer økonomisk lønnsom og mindre miljøbelastende produksjon. Utgangspunktet for vurderingene er den systematikk som STØ har tilegnet seg i renere produksjon. Mange vellykkede prosjekter er gjennomført i utenlandske galvanobedrifter og har vært brukt som bakgrunnsinformasjon i prosjektet. Mange av disse prosjektene er teknisk/økonomisk lønnsomme.

Last ned PDF