Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøvennlige offentlige bygg

Rapporten inneholder:

  • en beskrivelse av nyere ideer knyttet til bygging og drift av miljø- og helsevennlige offentlige bygg. Ideene bygger på et mer helhetlig syn på hele byggeprosessen og bygget som sluttprodukt med basis i forebyggende miljøvern.
  • oversikt over tilgjengelig informasjon: bla.a. norske fagmiljøers informasjonsformidling innen feltet og resultater fra et informasjonsseminar om miljø- og helsevennlig bygging.
  • resultater av databasesøk/litteratursøk om emnet.
  • forslag til videreføring av prosjektet og hva fylkeskommunen kan bidra med for å fremme mer miljø- og helsevennlig bygging av drift av offentlige bygg.
Last ned PDF