Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Vårtrekket i Øra Naturreservat 1990

Øra-området var allerede på slutten av 1800-tallet kjent av ivrige biologer som et område med mange kvaliteter, men først tidlig på 1960-tallet kom det første konkrete verneforslaget. Etter en intens kamp på 1960- og 1970-tallet ble endelig Øra-området fredet som naturreservat ved kongelig resolusjon av 28. september 1979 med hjemmel i lov om naturvern. Reservatet dekker et areal på ca 15,6 kvadratkilometer, hvorav ca 2,3 er landareal.

Last ned PDF