Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Nitrogenavrenning fra kornproduksjon og økonomiske konsekvenser av nitrogenavgifter i Østfold

Stiftelsen Østfoldforskning har fått i oppdrag av Kornutvalg i Østfold Bondelag å gjennomføre et prosjekt for å undersøke forhold omkring nitrogenavrenning fra landbruket i Østfold.

Last ned PDF