Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Problemer og utfordringer i etnisk barnevern

Delrapport 2

Kommunenes Sentralforbund og Utlendingsdirektoratet er oppdragsgivere for "Prosjekt innvandrerbarn og barnevern - et prøveprosjekt i oppbygging av lokal kompetanse." Foreliggende delrapport er et resultat av dette prosjektet. Utgangspunktet for prosjektet var at barnevernssaker med fremmedkulturelle barn ble oppfattet som vanskelige. Prosjektet ble satt i gang tidlig på høsten 1990 med utgangspunkt i forholdene i Østfold fylke, og vil bli avsluttet ved utgangen av 1992.

Last ned PDF