Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Behovet for høyere utdanning i Østfold - Oppsummering delprosjekt 1

Referat fra et Arbeidsseminar

Denne rapporten består av to deler.

Den første delen er en de av prosjektets første fase, med oppsummeringer. Denne delen består også av en analyse av studietilbøylighet blant ungdom i Østfold, en analyse av arbeidsledige i Østfold og deres utdanningsbakgrunn, en analyse av behovet for høyere utdanning innen offentlig sektor i Østfold.

Den andre delen er en rapport fra et arbeidsseminar hvor hensikten var å få frem synspunkter på behov for høyere utdanning i Østfold gjennom en systematisk arbeidsprosess blant et utvalg nøkkelpersoner med kjennskap til Østfold.

Last ned PDF