Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Konsekvensanalyse for gjennomføring av St. melding nr. 33 i Østfold

Denne arbeidsrapporten er utarbeidet på oppdrag fra Fylkesskolesjefen i Østfold. Utgangspunktet for oppdraget er å utarbeide en konsekvensanalyse for Østfold vedrørende gjennomføringen av den nye reformen for den videregående skole med utgangspunkt i St.meld 33 (1991-92) som Stortinget behandlet i juni 1992.

Last ned PDF