Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

NSBs miljøhåndbok

Et verktøy for å utvikle en miljøvennlig transportbedrift

NSBs vedtok mot slutten av 1991 strategien for arbeidet med det ytre miljø. Denne strategien legger ansvaret for miljøarbeidet på de lederne i de ulike divisjonene og har som langsiktig mål (1997) at NSB skal etableres som en såkalt miljøbedrift. Det synlige uttrykk for denne statusen skal være at miljømyndighetene ikke finner det nødvendig å gi NSB pålegg av noe slag.

Last ned PDF