Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Iverksetting av "Normalisering" som sosialpolitisk analysefelt

Notatet drøfter forutsetningene for at intensjonene om iverksetting av normalisering skal lykkes. Første del drøfter noen teoretiske perspektiver på lokal iverksetting av statlig politikk innenfor det aktuelle feltet.

Last ned PDF