Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Managerialisme, profesjonalisme, pragmatisme

Perspektiver på reformer i helse- og sosialsektoren

Notatet tar opp forholdet mellom ulike drivkrefter som preger reformarbeidet i helse- og sosialsektoren. Disse drivkreftene identifiseres som henholdsvis "managerialisme" - dvs. reformer initiert utenfor sektoren selv - og "profesjonalisme" - dvs. reformer som har sitt utgangspunkt i det særegne ved det arbeidet som skal utføres. Til sist diskuteres forholdet mellom disse drivkreftene og den "pragmatiske" rasjonalitet det politiske systemet preges av.

Last ned PDF