Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Inntektsanalyse for Østfold fylkeskommune

En analyse av inntektssystemet

Rapporten gir en systematisk gjennomgang av inntektssystemet og foretar en vurdering av hvordan Østfold fylkeskommune kommer ut med hensyn til valg av enkeltkriterier og i forhold til de særordninger enkelte fylker nyter godt av.

Last ned PDF