Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Behovet for høyere utdanning i Østfold - Delrapport om vurdering av utviklingstrender frem mot år 2000

Denne rapporten er et forsøk på å konkretisere behov for høgre utdanning i Østfold basert på en vurdering av framtidsscenarier og utviklingstrekk fram mot år 2000 - 2002. Framtidsperspektivene er basert på norske, danske og europeiske data.

Last ned PDF