Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Etablering av miljøsikringssystem ved Peterson AS, divisjon cellulose og papir

Sluttrapport

Peterson AS ble i 1989 pålagt av SFT å evaluere tekniske løsninger for å redusere utslipp av KOF med 50 %. Et større konsulentfirma godkjent av SFT utarbeidet tradisjonelle løsninger med en kostnadsramme på 85 - 115 mill. kr. Dette var uakseptabelt for bedriften.

Last ned PDF