Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Database - Renere Produksjon - Statusrapport-1

Det er utviklet et elektronisk informasjonssystem for renere produksjon/miljøvennlig teknologi. SFT er med og finansierer den delen som går på drift, vedlikehold og og datainnsamling til eksempeldatabasen. Denne rapporten viser resultater og aktiviteter fra første to måneder av driftsperioden for eksempeldatabase.

Last ned PDF