Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kartlegging av toluenutslipp til luft

Den totale mengden toluen som slippes ut fra luft gjennom flammefeller/utluftinger fra tanker under "normale" driftsforhold er målt til ca. 63 tonn/år. Av dette er det klart at utslipp fra sentrifugeringen er dominerende, ca. 62 tonn/år. Det er benyttet 3M dosimeter nr. 3500 til målinger av toluenutslipp til luft.

Last ned PDF