Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Inntektssituasjonen i fylkeskommunen og kommunene i Vestfold

De rike Vestfold-kommunene - en myte?

Rapporten gir en oversikt over den totale inntektsutviklingen både for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold, og det vurderes hvordan den kommunale sektor i fylket kommer ut i forhold til landet forøvrig. Det gis først en oversikt over utviklingen i bokførte skatteinntekter, deretter en oversikt over den totale inntektsutviklingen inklusiv statlige rammeoverføringer, og man ser på foredlingen av skjønnsmidler. Det foretas en systematisk gjennomgang av inntektssystemet både for kommunene og fylkeskommunene og det vurderes hvordan Vestfold kommer ut med hensyn til valg av enkeltkriterier, endring i egenfinansieringsandelen og i forhold til de særordninger enkelte fylker nyter godt av.

Last ned PDF