Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Håndbok i Renere Produksjon for Møbelbransjen og tilknyttede bedrifter og underleverandører til møbelproduksjonen

Metodehåndboken beskriver fremgangsmåte og eksempler på hva som kan oppnås ved renere produksjon i møbelfabrikker og underleverandører til møbelproduksjon. Metoden er utarbeidet i utgangspunkt med NHO, "Håndbok for innføring av renere produksjon i norsk industri", og erfaringer fra prosjekter som er gjennomført i fire møbelbedrifter.

Last ned PDF