Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Livsløpsvurdering av drikkevareemballasje

Relasjon til RESIRK-søknaden

Rapporten gir en kvalitativ vurdering av foreliggende litteratur og data for tre emballasjesystemer for drikkevarer, med utgangspunkt i en rapport utført av AS Miljøplan på oppdrag av SFT. Rapportens datagrunnlag vurderes bl.a. ut fra hensyn til innsamlingsmetoder av data, avgrensning av systemgrenser og sammenlignbarhet. Denne vurderingen ses i forhold til at det omtalte datagrunnlag skal være grunnlag ved behandling av søknad fra RESIRK om innføring av nytt gjenvinningssystem på drikkevareemballasje.

Last ned PDF