Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Nye lærlinger i Østfold?

Lærlingeundersøkelsen i Østfold 1992

Denne rapporten omtaler de funn vi har gjort i "Lærlingeundersøkelsen 1992" - en spørreundersøkelse blant bedrifter i Østfold. Undersøkelsen ble foretatt høsten 1992. En foreløpig versjon av rapporten ble presentert på et seminar på Støtvik Hotell 21. og 22. januar i år. Undersøkelsen følger opp en tilsvarende undersøkelse foretatt i 1991. Den største forskjellen er at vi denne gangen i første rekke har spurt bedrifter som er godkjente lærebedrifter. Irene Felde har stått for datainnsamling og har dessuten skrevet kapittel 2. Øystein Strøm har skrevet de øvrige deler av rapporten.

Last ned PDF