Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Økt satsing på lærlinger

Tusen læreplasser for lite i Østfold

I dagens åpne internasjonale samfunn er behovet for kompetanse viktigere enn noen sinne. Nasjonens konkurranseevne er i stigende grad avhengig av befolkningens kunnskaper og kompetanse, og ikke f.eks. bare av tilgangen på naturressurser.

Last ned PDF