Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Effekter av miljøtiltak innen kommunal sektor

I denne rapporten tar vi for oss de pålegg som norske myndigheter har fastlagt av utslipp av næringssalter iht. Nordsjø-deklarasjonen og hvilke konsekvenser dette vil ha for verdiskapning og sysselsettingseffekt i tilknytning til bygging/oppgradering av kommunale renseanlegg for avløpsvann.

Last ned PDF