Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Regionale samarbeidsutvalg mellom fylkeskommunene og kommunene

Etter vedtak i fylkestinget i september 1992, og i følge fylkehelsesjefens oppdrag fremmes i rapporten forslag til etablering av regionale samarbeidsutvalg mellom Østfold fylkeskommune og kommunene. Datagrunnlaget er utsendte spørreskjemaer til samtlige helse- og sosialsjefer i Østfold, samt til direktørene i den fylkeskommunale helse- og sosialtjenesten.

Last ned PDF