Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Industrivask

Samandragsrapport for NHO's Arbeidsmiljøfond

Vasking og avfeitting i industrien treng ikkje lenger gå føre seg med løysemiddel eller andre stoffer som er farlege for det ytre miljøet eller arbeidsmiljøet! Det finst alternativ som ikkje berre gir betre arbeidsmiljø og mindre utslepp til luft og vatn, men også som gir reduserte driftskostnader og mindre bruk av kjemikaliar, vatn og energi.

Last ned PDF