Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Skjemavelde i små og mellomstore bedrifter

En studie av 8 bedrifter i Østfold

Det er en generell oppfatning at små og mellomstore bedrifter benytter mye unødvendig tid på å fylle ut skjema til det offentlige og andre organer. Dette arbeidet legger beslag på mye tid i bedriftene, tid som ellers kunne vært benyttet til verdiskapning.

Last ned PDF