Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Reinare produksjon ved Chr. Halvorsen bakeri og konditori, Sarpsborg

I mange næringsmiddelbedrifter er det varierande kvalitet på den tekniske utrustninga, prosesskunnskapane og driftspraksisen. Dette skapar ofte unødig høgt energiforbruk og store utslepp av organiske avfallstoff til kommunale renseanlegg og deponi. Erfaringar viser at det er muleg å løyse ein god del av desse problema med enkle tekniske tiltak, betra driftspraksis og utan store investeringar. Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) og MATFORSK ønskte difor å gjennomføre "reinare produksjon"-prosjekt i fleire næringsmiddelbedrifter.

Last ned PDF