Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Behandlingsmetoder for avfall

Rapporten omhandler ulike innsamlings- og behandlingsmetoder for husholdningsavfall. Det har i dette prosjektet ikke vært hensikten å prioritere modellene, men å få fram fordeler og ulemper ved forskjellige systemer. De overordnede mål for avfallshåndteringen fastsettes av myndighetene, som ønsker å prioritere gjenbruk og materialgjenvinning framfor utnyttelse av avfall til energiformål og deponering. Enn videre legger myndighetene opp til at kostnaden ved avfallshåndteringen skal avspeile de samfunnsøkonomiske kostnader og det i prinsippet er forurenseren som skal betale.

Last ned PDF