Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Pasientombudsordningen ved Østfold Sentralsykehus

En evaluering av "Østfoldmodellen"

Dette er en evaluering av pasientombudsordningen ved ØSS. Denne ordningen ble etablert som et ledd i et større prosjekt for bedre pasientbehandling og pasientservice ved sentralsykehuset - Kompass. Kompass-prosjekter var finansiert av SME/Sosialdepartemenetet. Dette prosjektet ble startet opp i 1990, og avsluttet 31.12.1992. Pasientombudsordninger fortsetter imdlertid, og SME har finansiert en videreføring av det arbeidet pasientombudet startet i forhold til det psykiske helsevern ved ØSS. Pasientombudets arbeid i forhold til psykiatrien er derfor trukket ut av denne rapporten. Det er forutsetningen at det senere vil bli foretatt en evaluering av denne delen av pasientombudets virksomhet.

Last ned PDF