Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kommunal miljørevisjon - etablering av prosjektene i kommunene

Rapport fra fase I (høst 1993 - vinter 1994)

Prosjektet Kommunal Miljørevisjon har som hovedmål å utvikle rutiner for resultatvurdering innenfor arbeidsfeltet kommunalt miljøvern. Dette notatet dokumenterer og oppsummerer etableringen av prosjektet i kommunene, og omfatter en beskrivelse av den enkelte kommunes faglige og organisatoriske tilnærming. I tillegg gis en avgrenset bakgrunnsinformasjon om de enkelte prosjektkommunene.

Last ned PDF