Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Ryggfriskus 92-99

Ekstern evaluering

Ryggfriskus 92-99 er et prosjekt startet opp og gjennomført av fysioterapeutene Bredo Glomsrød, Margreth Grotle Soukup og Jan Harald Lønn ved Brogaten Fysikalske Institutt i Fredrikstad. Formålet med prosjektet er å måle effekten av to forebyggende oppfølgingstilbud - AKTIV RYGGSKOLE  og MENSENDIECK-GYMNASTIKK - for pasienter som har pasienter som har gjennomgått en eller flere episoder med Low Back Pain. Formålet er å redusere/hindre gjengangerproblematikken blant disse pasientene.

Last ned PDF