Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Naturvernregistrering i Østfold 1976

Resultatvurdering av arealbruk for områder i Onsøy 1974-1995

Denne arbeidsrapporten tar utgangspunkt i naturvernregistreringer i Østfold i 1976 og holder denne opp mot de verneverdige områdenes planmessige status i dag.

Last ned PDF