Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Transportrettet EDI innenfor treforedlingsindustrien

Del 1 av rapporten analyserer dokument- og informasjonsflyt mellom Peterson Moss AS og deres handelspartnere i tilknytning til ordre-/fakturabehandling og i forbindelse med transport av ferdigvarer fra Peterson til kunder. Rapporten vurderer ulike EDI-anvendelsesområder med utgangspunkt i definerte vurderingskriterier, med tilhørende anbefaling av de områder som er mest anvendbare for innføring av EDI.

Last ned PDF