Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Reinare produksjon ved Grimstad konservesfabrikk AS

Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) og MATFORSK skal gjennomføre eit nordisk næringsmiddelprosjekt med forskarar i Danmark, Island og Sverige. Som ein del av dette skulle det gjennomførast "reinare produksjon"-prosjekt i fleire næringsmiddelbedrifter. Grimstad Konservesfabrikk har vore ei av bedriftene, og dei ønskte å vere med fordi arbeidet kunne føre til reduserte driftskostnader og betre miljø.

Last ned PDF