Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Pasientombudsordningen i Buskerud

En kortfattet evaluering

Denne rapporten er et oppdrag fra pasientombudet i Buskerud, og er resultat av en spørreskjemaundersøkelse som ble foretatt våren 1994. Utgangspunktet for rapporten var et ønske om å gjennomføre en evaluering av pasientombudsordningen i dette fylket, innenfor stramme tids- og økonomiske rammer. Vi håper at rapporten, til tross for de begrensninger rammebetingelsene medfører, kan være et nyttig innspill til de videre drøftinger om etableringen av en permanent pasientombudsordning i Buskerud.

Last ned PDF