Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Det gode liv etter 66

Hva mener pensjonister i Halden om sin egen situasjon?

Rapporten du nå leser er resultatet av en undersøkelse om hjemmeboende pensjonister i Halden. Eldrerådet i Halden kommune er oppdragsgiver, og undersøkelsen er blitt til gjennom et tett samarbeid mellom eldrerådet og Stiftelsen Østfoldforskning (STØ).

Last ned PDF