Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Krigen i hvitt, og den lilla revolusjonen som ble vekk

Et essay om arbeidsutøvelse og utdanningsorganisering i helse- og sosialsektoren

I en utgave av "Politiken" fra april i år gis en beskrivelse etter striden mellom sykepleierne og hjelpepleierne i det danske helsesystem: "Sykepleierne bruker maffiametoder for å skyve oss ud af sygehusene", hevder hjelpepleierne. Forholdet mellom de to yrkesgruppene  betegnes som "hadefull" og minner om de konfliktene og interessemotsetningene som en gjennom media ofte kan få inntrykk preger forholdet mellom yrkesgruppene i norsk helsevesen. Det er dette forholdet som er betegnet som "krigen i hvitt". Men samtidig som oppmerksomheten har vært konsentrert om konflikter og motsetninger mellom helsepersonellet, viser det seg at de ansatte i helsesektoren, f.eks. på sykehusene, forteller at "hos oss er samarbeidsforholdene utmerkede, det er andre steder man krangler om hvem som skal gjøre hva". Dette indikerer at forholdet mellom de ulike yrkesgrupper varierer - både fra arbeidsplass til arbeidsplass, og mellom ulike tidspunkt. Et mål med dette essayet er å vise hvordan og hvorfor en kan observere slike variasjoner.

Last ned PDF