Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Teknisk miljøanalyse med vekt på toluentap ved EuroVanillin, fabrikk II

EuroVanillin bruker toluen til ekstraksjon av vanillin. Prosessen har eit visst utslepp av toluen til luft og vatn som EuroVanillin ønsker å redusere. Som eit ledd i dette arbeidet har STØ gjennomført ei teknisk miljøanalyse ved fabrikk II. Gjennom prosjektet har vi kartlagt utsleppstader og mengder i tillegg til å foreslå tiltak som kan redusere utsleppa.

Last ned PDF