Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Beskrivelse og evaluering av "TINA" - Trygghet i ny arbeidssituasjon

Et kompetanseoppbyggingsprosjekt for ansatte i åpen omsorg for psykisk utviklingshemmede

Denne rapporten består av en beskrivelse og evaluering av "TINA" - et prosjekt om "Trygghet i Ny Arbeidssituasjon" - som ble initiert og finansiert av Sosialdepartementet.

Last ned PDF