Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøvennlige energisystemer i Sarpsborg og Fredrikstad

Luftforurensningssituasjonen i Nedre Glommaregionen er alvorlig. En utredning av Miljøovervåkningsgruppa for Nedre Glommaregionen viser dette (Scheie m.fl. 1994). Årsaken skyldes for en vesentlig del stasjonært energiforbruk. Det kan vise seg lettere for kommunene Sarpsborg og Fredrikstad å sette inn tiltak for å redusere energibruk og forurensninger i det stasjonære forbruket fordi kommunene her har større virkemidler. Det blir i framtida viktig å trekke miljøkonsekvenser av energibruk inn i arealplanleggingen.

Last ned PDF