Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Næringsetablering og motivasjon

En beskrivelse og vurdering av et etablererkurs ved Stiftelsen Østfoldforskning

Denne rapporten omhandler et etablererkurs som Stiftelsen Østfoldforskning gjennomførte for Arbeidskontoret i Fredrikstad høsten 1994. Rapporten vurderer og beskriver kursopplegget. Kursdeltakerne er arbeidsledige som ønsker å etablere næringsvirksomhet. Kursopplegget vektlegger motivasjon og planmessig arbeid som viktig for å kunne realisere forettningsideene. Deltakerne har hatt god progresjon, og koblingen mellom STØs infrastruktur og kursdeltakerne har vært viktig for det gode resultat.

Last ned PDF