Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Database - Renere Produksjon - Statusrapport-14

Et elektronisk informasjonssystem for renere produksjon/miljøvennlig teknologi er i drift, og kan nås via et modem/terminal på tlf 69 18 66 18. Systemet inneholder bl.a. 4-12 siders abstracts av tekniske miljøanalyser gjennomført i regi av SFT. SFT er med og finansierer den delen som går på drift, vedlikehold og datainnsamling til eksempeldatabasen. Denne rapporten viser resultater og aktiviteter 1/1 til 1/3-95, for eksempeldatabase.

Last ned PDF