Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Statusbeskrivelse av helse- og sosialsektoren i Marker Kommune

Prosjektet er en gjennomgang av helse- og sosialetaten i Marker kommune og har vært inndelt i tre faser:

  • Klargjøring av status innen sektoren
  • Drøfting av mål og forventninger til tjenestetilbudet basert på bred medvirkning fra de ansatte
  • Forslag til mål og strategier og tiltak for perioden 1995-2002.
Last ned PDF