Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Valg av miljøvennlige vaske- og avfettingsteknologier

Sluttrapport

Bedriftene Kasten-Høvik AS, CTC FerroFil AS og TrioVing AS har gjennomført et prosjekt i samarbeid med Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) for å finne alternativer til sine eksisterende damavfettingsanlegg som bruker klorerte hydrokarboner som avfettingsmiddel. De eksisterende anleggene slipper ut henholdsvis 29 000 kg og 2 700 kg 1.1.1-trikloretan, og 25 000 kg trikloretyn til luft i året.

Last ned PDF