Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Database - Renere Produksjon - Statusrapport-18

STØ har i samarbeid med SFT utviklet en database som skal samle gjennomførte prosjekter innenfor renere produksjon i norsk industri og næringsliv. Målet med databasen er å sikre at resultater fra tekniske miljøanalyser/renere produksjon finansiert av Næringsdepartementet (TI) eller SFT kan systematiseres slik at resultatene kan utnyttes av andre problemeiere og myndigheter. Aktuelle brukere er industribedrifter, bransjeforeninger, konsulenter og myndigheter.

Last ned PDF