Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

TEFT - Status og utfordringer pr. juni 1995

Statusrapporten bygger på spørreskjemaundersøkelse blant bedrifter og forskere for fullførte TP-er pr 1. juni 95 samt kvalitativt materiale knyttet til kontakt med programledelse og attacheer. Statusrapporten er rettet inn mot en vurdering av målstrukturen for programmet, av kvaliteten av de gjennomførte TP-ene og en vurdering av resultatoppnåelse for noen utvalgte mål.

Last ned PDF