Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Internasjonal handel med EDI / SPREDI - Forprosjekt hos Peterson Moss AS

"EuroSPREDI Norge" er den norske delen av "EuroSPREDI", et europeisk prosjekt for spredning og bruk av EDI på tvers av landegrenser. "EuroSPREDI" startet 1. februar 1994 og ledes av Østfoldforskning i Halden. Prosjektet tar utgangspunkt i aktuelle problemer for små og mellomstore bedrifter lokalisert i regioner i utkanten av Europa i forhold til tilsvarende bedrifter lokalisert i sentrale industriregioner i Europa. Prosjektet støttes av Europakommisjonens EDI-program TEDIS og er bygget opp etter samme modell som det norske prosjektet "SPREDI - Nasjonalt EDI for små og mellomstore bedrifter (SMB)". EuroSPREDI skaper også et nettverk av regionale kompetansemiljøer som samarbeider på tvers av nasjonale grenser i Europa.

Last ned PDF