Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Målstyring og organisasjonsutvikling i barneverntjenesten i Akershus

Dette er sluttrapporten fra prosjektet: "Målstyring og organisasjonsutvikling i fylkesbarnevernet i Akershus." Rapporten er dels å betrakte som en beskrivelse av de mål og aktiviteter og mål dette innebar, dels som en evaluering av prosjektet. En av hensiktene med rapporten er å vise hvilke perspektiver og tilnærminger til målstyring i barnevernet som er valgt, og hvilke lærdommer en kan trekke fra prosjektet i forhold til overordnede, mer teoretiske, problemstillinger om målstyring i offentlig sektor.

Last ned PDF