Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Opplegg av følgeforskningsprosjektet sett ut fra mål fra og innholdet i TEFT

Rapporten inneholder et forslag til opplegg av følgeforskning i h.t. datainnsamling, tilbakeføring av resultater, referansegruppe og fremdrift basert på en skissert forståelse av mål for og innhold i TEFT som et teknologiformidlingsprogram.

Last ned PDF