Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Statlige pålegg til skoleverket

Kommunaløkonomiske konsekvenser

Rapporten tar for seg problemstillinger knyttet til statlig kompensasjon overfor kommunene av pålegg og reformer innen grunnskolen. Rapporten fokuserer i første rekke på kompensasjon som ytes gjennom inntektssystemet til den enkelte kommune. Hovedvekten er lagt på å analysere hvor egnet inntektssystemet er til å kompensere kostnadene for enkeltpålegg og hvordan kompensasjonen fordeles på den enkelte kommune i forhold til de faktiske kostnadene. Det er foretatt en konkret foredlingsanalyse for fire utvalgte casekommuner.

Last ned PDF