Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Etablering av egen bedrift

Beskrivelse av etablererkurs ved Stiftelsen Østfoldforskning

Rapporten omhandler etablererkurset Stiftelsen Østfoldforskning gjennomførte for Arbeidsformidlingen i Halden høsten 1995. Den tar sikte på å beskrive metodikken som ble fulgt og hvordan undervisning, veiledning og deltakernes arbeid med eget prosjekt ble tilrettelagt. Sosiale og menneskelige forhold, som spiller en sentral rolle under gjennomføringen av et såvidt langvarig kurs, vies også betydelig oppmerksomhet. Dette spesielt som de gode relasjoner som utviklet seg mellom deltakere, kursledelse og støtteapparat ved Stiftelsen Østfoldforskning, samt eksterne medspillere, influerte positivt på sluttresultatet.

Last ned PDF